SKLEP Cdefotowoltaika
Eko Centrum Doradztwa Energetycznego

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI CDE FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd Spółki CDE Fotowoltaika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000460447, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek. Treść planu w załączeniu.

DATA PUBLIKACJI INFORMACJI: 4 KWIETNIA 2017

1
Identyfikacja potrzeb
Ocena lokalizacji inwestycji oraz analiza zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Przedstawienie możliwych form finansowania, wycena inwestycji oraz propozycja ułożenia paneli fotowoltaicznych.
2
Wybór technologii
Na rynku dostępna jest szeroka gama komponentów dla instalacji fotowoltaicznych. Kluczem do optymalnej i bezawaryjnej pracy instalacji jest dobór najlepszego rozwiązania. Jako specjalista w branży PV bazujemy na komponentach czołowych światowych producentów.
3
Model finansowy
Fotowoltaika jest inwestycją przewidywalną, ale podstawą podjęcia ostatecznej decyzji powinien być zawsze szczegółowy model finansowy przedstawiający rentowność oraz okres zwrotu inwestycji.
4
Procedura administracyjna
Realizacja inwestycji, niezależnie od jej wielkości, wymaga kilkuetapowej procedury administracyjnej.
Zbudowaliśmy instalacje fotowoltaiczne
o łącznej mocy:
0
0
0
2
7
8
,
2
5
kW
Wybierz firmę z doświadczeniem!

Procedura inwestycyjna

 1. Identyfikacja potrzeb

  Ocena lokalizacji inwestycji oraz analiza zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Przedstawienie możliwych form finansowania, wycena inwestycji oraz propozycja ułożenia paneli fotowoltaicznych.» więcej

 2. Wybór technologii

  Na rynku dostępna jest szeroka gama komponentów dla instalacji fotowoltaicznych. Kluczem do optymalnej i bezawaryjnej pracy instalacji jest dobór najlepszego rozwiązania. Jako specjalista w branży PV bazujemy na komponentach czołowych światowych producentów. » więcej

 3. Mondel finansowy

  Fotowoltaika jest inwestycją przewidywalną, ale podstawą podjęcia ostatecznej decyzji powinien być zawsze szczegółowy model finansowy przedstawiający rentowność oraz okres zwrotu inwestycji.» więcej

 4. Procedura administracyjna

  Realizacja inwestycji, niezależnie od jej wielkości, wymaga kilkuetapowej procedury administracyjnej. » więcej