SKLEP Cdefotowoltaika
Eko Centrum Doradztwa Energetycznego

Procedura inwestycyjna

krok1 krok2 krok3
1
Identyfikacja potrzeb

Procedura inwestycyjna

krok1 krok2 krok3
1
Identyfikacja potrzeb

Przyjmuje się, iż na 1 m2 można zamontować baterie fotowoltaiczne o mocy 50 watów (wliczając w to niezbędne odstępy między panelami dla zapewnienia maksymalnej wydajności). Zatem dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW konieczne jest znalezienie gruntu o powierzchni 1,8 – 2 hektarów. Grunt powinien być wypłaszczony lub o niewielkim spadku, tak aby można było ustawić panele pod optymalnym kątem od około 18° do 30°.

Od strony prawnej optymalną sytuacją jest, gdy grunt na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, komercyjną, wytwórczą lub lekki przemysł. Dla rozpoczęcia kolejnej fazy inwestycji wystarczy w tym przypadku uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli natomiast nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycję można przeprowadzić również na gruntach rolnych, jednakże pod warunkiem, iż są to grunty klasy IVa, IVb, V, VI. Jedynie w tym przypadku możliwe jest uniknięcie kosztownej i długotrwałej procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wybierając lokalizację, warto też przyjrzeć się uwarunkowaniom środowiskowym, należy unikać miejsc otoczonych przez wysokie obiekty – drzewa, budynki, ponieważ rzucany przez nie cień nie tylko negatywnie wpływa na produktywność instalacji, ale może również doprowadzić do uszkodzenia ogniw fotowoltaicznych.

Znaczenie drugorzędne ma natomiast współrzędna geograficzna na której zostanie zlokalizowana instalacja, z uwagi na fakt, iż różnice w nasłonecznieniu na terytorium Polski są bardzo niewielkie i w znikomym stopniu wpływają na rentowność inwestycji.

Jeżeli energia elektryczna wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej ma zostać spożytkowana na potrzeby własne zakładu, bądź domu jednorodzinnego niezbędna jest analiza zapotrzebowania na energię elektryczną.

W początkowym stadium inwestycji ważne jest również rozpoznanie możliwych form finansowania ze środków państwowych co pozwala na skrócenie nawet o połowę czasu zwrotu inwestycji.