SKLEP Cdefotowoltaika
Eko Centrum Doradztwa Energetycznego

Procedura inwestycyjna

krok1 krok2 krok3
4
Procedura administracyjna

Procedura inwestycyjna

krok1 krok2 krok3
4
Procedura administracyjna

Realizacja inwestycji związanej z instalacją fotowoltaiczną, niezależnie od jej wielkości, wymaga przeprowadzenia kilkuetapowej procedury administracyjnej, której przebieg przedstawiony jest poniżej.

  1. Decyzja o warunkach zabudowy/wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  3. Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
  4. Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
  5. Zgłoszenie robót budowlanych

Podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie działalności z zakresu wytarzania i sprzedaży energii elektrycznej jest koncesja. Obowiązkiem uzyskania koncesji są obarczone wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, bez względu wielkość zainstalowanej mocy źródła, czy ilości produkowanej energii.

W przeciwieństwie do farm wiatrowych, czy biogazowni, zgodnie z ogłoszoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretacją ogólną, montaż wolnostojących modułów fotowoltaicznych nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Niestety sytuacja taka może mieć miejsce tylko teoretycznie, gdyż żadna instalacja fotowoltaiczna nie składa się z samych paneli, ale w jej skład wchodzą również elementy, które możemy nazwać określeniem „infrastruktury koniecznej” na którą składają się inwertery, transformator, ogrodzenie oraz przyłącze energetyczne, co oznacza, iż całość inwestycji realizowana jest w trybie zgłoszenia robót budowlanych.