SKLEP Cdefotowoltaika
Eko Centrum Doradztwa Energetycznego

O firmie

CDE Fotowoltaika Sp. z o.o. to podmiot powołany do przygotowania i prowadzenia w inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych. W szczególności oferuje:

  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW – 10 kW -> dedykowane gospodarstwom domowym, dla których fotowoltaika jest remedium na rosnące ceny energii elektrycznej. Inwestycje te są szczególnie opłacalne dzięki wsparciu z programu PROSUMENT oraz wsparciu w formie taryf stałych.
  • Małe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW – 100 kW -> rozwiązanie proponowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności produkcyjnych, jako rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty energii elektrycznej.
  • Duże instalacje fotowoltaiczne o mocy pow. 100 kW. -> dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w komercyjne instalacje, nastawione na sprzedaż energii do sieci oraz zaopatrzenie dużych zakładów produkcyjnych w energię elektryczną.

CDE Fotowoltaika Sp. z o.o. dysponuje własną kadrą instalatorów, inżynierów i elektryków. Prowadzi pełne procesy inwestycyjne – od studium wykonalności i prac projektowych, aż do kompleksowego wykonania. W pracy wykorzystuje przede wszystkim komponenty polskiej i europejskiej produkcji. Specjalizuje się w szczególności w instalacjach dachowych lokowanych na dachach zakładów produkcyjnych oraz gospodarstwach domowych.

Obsługę prawną inwestycje oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje zapewnia Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo działające na rynku od marca 2011 roku, specjalizujące się w obszarze energetyki, źródeł odnawialnych, oraz obrotem energią elektryczną. W szczególności prowadzi działalność doradczą wspierając od strony prawnej oraz finansowej procesy inwestycyjne – zarówno w obszarze instalacji fotowoltaicznych, instalacji biomasowych oraz agregatów kogeneracyjnych. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. wspiera również procesy obrotu energią elektryczną oraz sprzedażą świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

1
Identyfikacja potrzeb
Ocena lokalizacji inwestycji oraz analiza zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Przedstawienie możliwych form finansowania, wycena inwestycji oraz propozycja ułożenia paneli fotowoltaicznych.
2
Wybór technologii
Na rynku dostępna jest szeroka gama komponentów dla instalacji fotowoltaicznych. Kluczem do optymalnej i bezawaryjnej pracy instalacji jest dobór najlepszego rozwiązania. Jako specjalista w branży PV bazujemy na komponentach czołowych światowych producentów.
3
Model finansowy
Fotowoltaika jest inwestycją przewidywalną, ale podstawą podjęcia ostatecznej decyzji powinien być zawsze szczegółowy model finansowy przedstawiający rentowność oraz okres zwrotu inwestycji.
4
Procedura administracyjna
Realizacja inwestycji, niezależnie od jej wielkości, wymaga kilkuetapowej procedury administracyjnej.